Nowy partner SOP

Stowarzyszenie Osteopatia Polska podpisało umowę o współpracy z Akademią Osteopatii. Jest to pierwsza tego typu umowa zawarta przez Stowarzyszenie z placówką dydaktyczną. Stowarzyszenie tym samym potwierdza prawidłowość kształcenia osteopatycznego, które oferuje Akademia Osteopatii.

Dzięki zawartej umowie wszyscy członkowie Stowarzyszenia uprawnieni są do zniżki na mastercourse’y organizowane przez Akademię Osteopatii.

Akademia Osteopatii działa w Polsce od 2008. Obecnie siedziba uczelni ma miejsce w Poznaniu, ale studia odbywają się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie.

Więcej na: www.akademiaosteopatii.pl