Konferencja w Londynie zakończona sukcesem

3-5 października 2014 w Londynie, odbyła się konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele środowisk osteopatycznych z całego świata. Podczas spotkania, swoje siły połączyły cztery kluczowe organizacje osteopatyczne w europie.

Przedstawiciele the European Federation of Osteopaths (EFO), Osteopathic European Academic Network (OsEAN), the European Register of Osteopathic Physicians (EROP) i Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) wspólnie określiły swój stosunek co do kierunku rozwoju osteopatii. To pierwsza tak aktywna debata dotycząca przyszłości zawodu osteopaty, która choć jeszcze nie została zakończona, jednogłośnie została określona jako przełomowa.

Podczas konferencji zostały omawiane poniższe tematy i kierunki działań na rzecz rozwoju osteopatii w Europie:

  • Ujednolicenie stanowiska względem osteopatii w Europie
  • Zwiększanie rozpoznawalności i uregulowanie osteopatii na poziomie krajowym
  • Lepsza ochrona osteopatów i pacjentów poprzez spójne standardy
  • Wsparcie we wdrażaniu Europejskich Standardów w zakresie Opieki Osteopatycznej (the European Standard on Osteopathic Healthcare Provision) – w 2015 roku
  • Wsparcie i wymiana wyników badań
  • Zwiększenie mobilności osteopatów na terenie Europy
  • Ustanowienie osteopatii jako istotnego elementu krajowego systemu opieki zdrowotnej
  • Wsparcie w zakresie promocji i marketingu

Więcej na: www.wp.oialliance.org oraz www.fico.be