Historia
osteopatii

Początki medycyny osteopatycznej sięgają roku 1874, kiedy to amerykański lekarz Andrew Taylor Still (1828-1917) zdefiniował osteopatię jako formę ulepszenia medycyny konwencjonalnej. W 1892 założył on pierwszą szkolę osteopatii American School of Osteopathy w Kirksville, Missouri. Aby lepiej zaznaczyć różnicę dzielącą ją od podstawowej koncepcji (doktryny lekarskiej), wyodrębnił tytuł jaki po ukończeniu szkoły używali jego uczniowie- D.O. (doktor osteopatii), a nie M.D. (doktor medycyny).

W 1897 roku grupa studentów American School of Osteopathy założyła American Osteopathic Association (Amerykańskie Towarzystwo Osteopatii). Wkrótce potem Andrew Taylor Still założył Kirksville College, który do dziś jest jednym z największych ośrodków edukacji osteopatycznej i badań naukowych w Ameryce. O tym, jak bardzo popularne i uznawane były jego osiągnięcia, świadczy powstanie do 1917 r. (data jego śmierci) aż sześciu Szkół Chirurgii i Medycyny Osteopatycznej.

Andrew Taylor Still

W Europie pierwszą szkołą osteopatii była Brytyjska Szkoła Osteopatii z siedzibą w Londynie. Założył ją w 1917 roku student Stilla – John Martin Littlejohn. Kolejne szkoły powstawały m.in. w Belgii, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Portugalii, Austrii oraz we Francji i we Włoszech.

W Polsce pierwsza szkoła osteopatii powstała w 2003 roku realizując program belgijskiej szkoły osteopatii – Sutherland College of Osteopatic Medicine. W 2008 rozpoczęła swoją działalność Akademia Osteopatii we Wrocławiu, realizując program nauczania zgodny z wymaganiami OsEAN (Osteopathic European Academic Network).