Zgłoszenie członkostwa

ZGŁOSZENIE

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Osteopatia Polska, istnieją trzy formy członkostwa – zwyczajne, wspierające i honorowe.
Chcąc przystąpić do Stowarzyszenia w charakterze Członka Zwyczajnego lub Członka Wspierającego, należy wypełnić poniższy formularz, a następnie czekać na kontakt przedstawiciela SOP w celu dopełnienia formalności.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub 1/5 wszystkich członków Stowarzyszenia.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składka członkowska wynosi 300 zł dla osteopatów (100 zł dla studentów) za rok kalendarzowy i płatna jest do końca I kwartału dla obecnych członków lub w momencie przystąpienia do Stowarzyszenia.
Składki należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Osteopatia Polska: 83 1750 0012 0000 0000 2362 7809

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszenia